Pages

Subscribe:

Labels

Friday, December 30, 2011

Wallhu a'lam atau Wallahu 'alam??


PENULIS artikel keagamaan (Islam) atau media Islam lazimnya mengakhiri tulisan dengan kalimat Wallahu a’lam yang membawa maksud : “Dan Allah lebih tahu atau Yang Maha Mengetahui). Ada pula yang ditambah dengan bish-shwabi menjadikan ia Wallahu a’lam bish-shawabi.

Jelas perkara ini menunjukkan bahawa Allah SubhanAllah Taala-lah yang Maha Mengetahui atau lebih tahu segala sesuatu dari kita. Hanya Allah yang Haq dan Pemilik Kebenaran mutlak. Kebenaran yang kita tuliskan itu adalah relatif kerana kita cuma manusia biasa yang banyak kesilapan dan seringkali lupa.

Walaubagaimanapun, jika kita perhatikan, banyak kekeliruan yang timbul dalam penulisannya, iaitu dalam penempatan koma di atas (‘).

Penulisan yang sebetulnya untuk membawa makna “Dan Allah Maha Mengetahui” adalah Wallahu a’lam (tanda koma di atas [‘] setelah huruf “a” atau sebelum huruf “l”). Tapi seringkali kita baca dan terjumpa penulisan seperti : Wallahu ‘alam (koma di atas [‘] sebelum huruf “a”).Jelas, Wallahu a’lam dan Wallahu ‘alam membawa erti atau makna yang berbeza.

1- (Wallahu a’lam) membawa erti/makna “Dan Allah Maha Mengetahui atau Lebih Tahu”.

2- (Wallahu ‘alam) pula membawa erti “Dan Allah itu alam”, bahkan tidak jelas apa arti ‘alam di situ? Kalau ‘alamin atau ‘aalamin, jelas membawa erti alam, seperti dalam bacaan hamdalah –alhamdulillahi robbil ‘alamin.

Jadi, kalau yang kita maksud itu “Dan Allah Maha Mengetahui”, maka cara yang betul adalah Wallahu a’lam, bukan Wallahu ‘alam.

A’lam atau asalnya ialah ‘alima yang bermakna tahu. Melalui kata dasar ‘alima itu kemudian terbentuk kata ‘ilman (isim mashdar, yang bermakna ilmu/pengetahuan), ‘alimun (fa’il/pelaku, yakni orang yang berilmu), ma’lumun (pemberitahuan, maklumat), dan sebagainya, termasuk a’lamu/a’lam (lebih tahu).

Tanda petik tunggal atau koma di atas (‘) dalam a’lam mentransliterasikan bahawa untuk huruf ‘ain dalam bahasa Arab (seperti Jum’ah, Ka’bah, Bid’ah, Ma’ruf, dan sebagainya).

Kata a’lam bermakna “lebih tahu atau Maha Mengetahui”. Maka, jelaslah bahawa penulisan yang betul adalah : Wallahu a’lam, bukan Wallahu ‘alam.

Saya yakin bahawa penulisan rakan blogger atau penulis-penulis artikel menulisnya secara tidak disengaja, sebagaimana yang kita tahu, sebagai manusia kita sering melakukan kesilapan samada secara kita sedar mahupun tidak sedar. Adakalah kita merasakan perkara yang kita tulis adalah benar walhal ianya salah. Saya yakin, maksudnya Wallahu a’lam, “Dan Allah Maha Mengetahui”.

Wallahu a’lam